top of page

Tale- og præsentationsteknik

Konkret bevidstgørende taleteknik. Præcis og sikker kommunikation. Udtrykker stemme og krop den, du er og det, du gerne vil sige?

 

 • Bliver du nervøs, når du skal stille dig op foran en gruppe mennesker og tale?
   

 • Forsvinder stemmen, eller snører det sig sammen, når du skal holde foredrag?
   

 • Savner du overskud og flere stemmemæssige muligheder?
   

 • Vil du gerne have muligheden for både at tale med kraft og tale stille – og bevare samme intensitet?
   

 • Bliver du stakåndet eller føler, at din vejrtrækning hæmmes?
   

 • Vil du gerne have mere autoritet, grounding, nærvær og autencitet, når du taler?
   

 • Vil du gerne være bevidst om din stemmes funktioner og muligheder?
   

 • Savner du konkrete værktøjer til at linke krop og stemme?
   

 • Synes du, det er lidt for abstrakt at finde din grounding?
   

 • Ønsker du dig, at der er større sammenhæng mellem din stemme, krop og dit budskab?
   

Det er alt sammen problemstillinger, der findes konkrete værktøjer og øvelser til.

1.jpg

Book tid nu 

At arbejde med stemmen er et intenst og personligt stykke arbejde, der giver en stor bevidsthed om de virkemidler, vi alle har til rådighed.

Mange mennesker oplever at føle sig pressede over at skulle stille sig op foran andre mennesker og tale. I virkeligheden er det en meget menneskelig og meget normal tilstand, men alligevel kan det for nogle virkelig hæmme præstationen.
 

Mange oplever at blive stakåndede, at få hjertebanken, rystende ben og hænder, stemmen ryster og lydstyrken og klangen forsvinder. Det kan snøre sig sammen i halsen, med stort ubehag til følge. Alt det, man kunne så fint derhjemme, er forsvundet og det føles som om kroppen er stukket helt af og kører sit eget løb.
 

Men heldigvis er det muligt at komme til at styre både krop og stemme med konkret, bevidstgørende tale- og performanceteknik, der er baseret på anatomiens logik. Hermed opnås en præcis og klar kommunikation, uden ‘støj, hvor der er langt flere muligheder i forhold til volumen, lyd og klang – og hvor lyden og udtrykket kan kobles med personligheden og det budskab, der ønskes kommunikeret.
 

Den præcision og bevidsthed der optrænes giver større styrke og mindsker nervøsitet og stress ved at skulle stille sig op foran andre og tale. Og meget ofte er tilbagemeldingen, at folk hører, at de som side-effekt har fået større autencitet, autoritet, grounding, nerve og nærvær.

Konkret bevidstgørende tale- og præsentationsteknik

 • Når stemmen forbedrer kommunikationen

 • Udvikle og bevidstgøre link mellem stemme og krop

 • Konkret teknik baseret på anatomiens logik

 • Præcis og klar kommunikation uden ’støj’
   

Flere muligheder

 • Volumen, lyd og klang

 • Koble lyden og udtrykket med personlighed og budskabet, der kommunikeres
   

Stemmen og nervøsitet og stress

 • Lære kroppens mekanismer at kende

 • Konkrete redskaber til at komme ud af flugt-kamp-mekanismen

 • Vide præcist hvad man skal gøre
   

Resultat

 • Få styr på stemmen

 • Konkrete teknikker til at kommunikere præcist

 • Flere stemmemæssige valgmuligheder

 • Præcision og bevidsthed giver større styrke og mindsker nervøsitet og stress.

 • Stemme, personlighed og budskab passer sammen
   

Sideeffekt

 • Større autencitet, autoritet, grounding, nerve og nærvær etc.

bottom of page